Projekty

Poniżej znajdziesz listę ciekawszych projektów open source, które stworzyłem sam bądź w małym zespole.

  • uCMS — system zarządzania treścią napisany w PHP (Zend Framework 1)
  • uTemplate — prosty i lekki system szablonów PHP
  • uTagCloud — narzędzie napisane w JavaScripcie, pomocne przy wyświetlaniu chmurek tagów. Jako wejście przyjmuje tagi oraz ich wartości (np. liczbę postów) i umożliwia określenie, w jaki sposób dane te powinny zostać przetworzone (np. na zakres rozmiarów czcionki).
  • uCrop — napisany w PHP wrapper dla bibliotek GD i ImageMagick, oferujący składnię zbliżoną do tego drugiego oraz podstawowe narzędzia do tworzenia miniaturek i prostego przetwarzania obrazów.
  • uCount — nieposiadający żadnych zależności licznik długości tekstu w polu tekstowym
  • uMacro — napisane w PHP narzędzie pozwalające definiować i wykonywać makra (shortcodes) w przetwarzanym tekście. Makra mogą być użyte do wstawiania elementów wymagających skomplikowanego kodu HTML, np. filmów YouTube, map Google Maps, czy galerii zdjęć. Domyślnie narzędzie oferuje predefiniowane makra YouTube, Vimeo i SoundCloud.
  • uTarget — maleńkie narzędzie zmieniające atrybut target linków na stronie w zależności od adresu w atrybucie href, bazując na domyślnych lub całkowicie indywidualnie ustalonych zasadach.
  • uAccess, uAccess.js — proste zarządzanie dostępem do zasobów, bazujące na rolach (RBAC) lub pojedynczych użytkownikach (ACL). Narzędzie dostępne w wersji PHP oraz JavaScript (Node.js i przeglądarka).
  • uSend — narzędzie służące do łatwej konfiguracji, walidacji oraz wysyłki powiadomień e-mail.

Zapraszam do zapoznania się z innymi projektami, niedokończonymi, we wczesnych fazach rozwoju lub z jakichkolwiek innych powodów nieujętych w powyższej liście, zaglądając na Bitbucket: